Pagerank Update - 27. Júna 2011

V pondelok 27. Júna prebehol ďalší pagerank update resp. aktualizácia jeho hodnôt. Na základe aktuálnych hodnôt je v rámci svetových webov pravdepodobne najvýraznejšou zmenou pokles PR katalógu Yahoo, z hodnoty 8 na hodnotu 7.

Z domácich webov zaznamenali pokles hodnotenia PR Zoznam a Azet. K vylepšeniu hodnotenia došlo v prípade katalógu Surf, ktorý mal ešte začiatkom minulého roka hodnotenie PR 3.
Aktuálna hodnota jeho PR je 6.

Potenciál Sociálnych Sietí

V súčasnosti mnoho spoločností (podnikov) v Slovenskej Republike podceňuje potenciál a samotný význam sociálnych sietí v rámci ich využitia pre marketingové účely. Sociálna sieť Facebook je uživateľmi na našom území využívaná omnoho viac ako sociálna sieť Twitter, ktorá združuje len malý počet užívateľov zo Slovenska, preto v aktuálnej dobe nie vytvorenie účtu na Twitter-i "nevyhnutnosťou", aj keď jeho význam taktiež nemožno podceniť.

Na druhej strane, vytvorenie profilu podniku na sociálnej sieti Facebook Slovenskými podnikmi, by malo byť v aktuálnej dobe akýmsi samozrejmým základom bezplatného marketingu každého podnikateľa.

SEO Optimalizácia - Optimalizujte svoje stránky

Nárastom počtu uživateľov využívajúcich internet, ale aj zvyšujúcou sa konkurenciou v tomto dynamickom prostredí, narastá aj význam optimalizácie webstránok pre internetové vyhľadávače (SEO Optimalizácie), ktoré sú na základe niektorých výskumov označované za hlavný generátor internetovej premávky (traffic) a sú nesporne dôležitou časťou online marketingu.

SEO Optimalizácia sa rozdeľuje na dve časti:
  • On Page - Realizuje sa priamymi zásahmi do webstránky (zdrojového kódu)
  • Off Page - Je realizovaná mimo webstránky a má takpovediac neobmedzený potenciál

On Page optimalizácia je zameraná najmä na obsiahnutie správnych kľúčových slov v jednotlivých častiach webstránky a ich správneho množstva.

Off Page optimalizácia je s väčšej časti založená na získavaní čo spätných odkazov, v rámci možností čo najvyššej kvality.

Všeobecne sa neodporúča využívať služby spoločností, ktoré ponúkajú registráciu do určitého počtu katalógov za poplatok, aj keď sa v mnohých prípadoch sa jedná o stovky príp. desiatky katalógov. Dôvodom je často registrácia klientských webstránok týmito spoločnosťami do tzv. fariem spätných odkazov (nedôveryhodné a nízko kvalitné katalógy vytvorené výhradne pre účel hromadného získavania spätných odkazov), pričom ich odhalenie vedie k penalizácii obsiahnutých webstránok (k vyradeniu z výsledkov vyhľadávania, príp. k prepadu pozícií vo výsledkoch vyhľadávania)

Odporúča sa len registrácia do populárnych katalógov a do katalógov, ktoré pôsobia na internete dlhšie obdobie. Taktiež sa odporúča získavanie kvalitných spätných odkazov, ktoré možno získať registráciou webstránok do spoplatnených katalógov.