Facebook Fans - Ako získať fanúšikov na facebook stránku

Podnikové profily prevádzkované v prostredí sociálnych sietí, sa stávajú čoraz silnejším nástrojom online marketingu, vzhľadom na ich nesporný marketingový potenciál. Najvyužívanejšou sociálnou sieťou na základe auditu úspešnosti web stránok alexa.com, v strednej Európe je facebook. Podnikové profily, komunity, fanúšikovské stránky, resp. ich marketingová podpora sa stala predmetom obchodnej činnosti. Vytvorenie profilovej stránky si vyžaduje základnú znalosť práce s internetom a elektronickou poštou a podobne ako prevádzka profilu je poskytovanie tejto služby bezplatné. 

Podniky majú v mnohých prípadoch najmä krátko po založení profilu problém získať základný počet fanúšikov, ktorý by vytváral dojem záujmu verejnosti o profil, resp. podnet pre odoberanie jeho obsahu ďalšími úživateľmi sociálnej siete. Jedným z faktorov úspešného prevádzkovania profilu na sociálnej sieti je teda obstaranie základného počtu fanúšikov, vytvárajúceho dojem dôveryhodnosti profilu a tým aj obchodnej značky, príp. produktu.

Ako získať fanúšikov, resp. like prevádzkovaných facebook stránok:
  • Využitie aplikácie pre bezplatné získavanie fanúšikov facebook stránok, založenej na systéme vzájomnej podpory profilových stránok, formou kreditov. Registráciou získa uživateľ 20 kreditov, kredit je možné získať podporou vyobrazených profilov.
  • Oslovenie priateľov s požiadavkou o rozšírenie základne fanúšikov profilu. 
  •