SERP - Search engine result position

V posledných týždňoch sa v rámci SEO nástrojov v prostredí internetu, zviditeľnila aplikácia pre zistenie pozície web stránky v internetových vyhľadávačoch pre relevantné kľúčové slová SERP SEO tool. Aplikácia generuje pozície web stránky pre kľúčové slová vo vyhľadávačoch Yahoo, Google a Bing.

SERP SEO nástroj je hodnotený ako efektívna a najmä jednoduchá online aplikácia, pre potreby získavania informácií v oblasti SEO optimalizácie. Analýza pozícií web stránky vo vyhľadávačoch pre kľúčové slovo je bezplatná, nevyžaduje registráciu a trvá približne od 5 do 30 sekúnd.