Potenciál Sociálnych Sietí

V súčasnosti mnoho spoločností (podnikov) v Slovenskej Republike podceňuje potenciál a samotný význam sociálnych sietí v rámci ich využitia pre marketingové účely. Sociálna sieť Facebook je uživateľmi na našom území využívaná omnoho viac ako sociálna sieť Twitter, ktorá združuje len malý počet užívateľov zo Slovenska, preto v aktuálnej dobe nie vytvorenie účtu na Twitter-i "nevyhnutnosťou", aj keď jeho význam taktiež nemožno podceniť.

Na druhej strane, vytvorenie profilu podniku na sociálnej sieti Facebook Slovenskými podnikmi, by malo byť v aktuálnej dobe akýmsi samozrejmým základom bezplatného marketingu každého podnikateľa.