Nárast významu Pagerank hodnotenia

Po predchádzajúcich aktualizáciách hodnôt pagerank, tzv. pagerank update sa zvýšil význam tejto formy hodnotenia web stránok pre ich pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. Pomerne veľká časť internetových katalógov zaznamenáva pokles PR a táto zmena sa následne prenáša spätné odkazy, nakoľko sa im znižuje kvalita, čo má ďalej negatívny vplyv aj na web stránky, na ktoré katalóg odkazuje.

V rámci predchádzajúcich zmien došlo aj k prísnejšiemu posudzovaniu kvality web stránok a aj k prísnejšiemu hodnoteniu web stránok ukazovateľom pagerank. Aktuálne je výrazne obtiažnejšie dosiahnúť lepšie hodnotenie ako PR2, bez vynaloženia finančných prostriedkov. K nárastu významu PR došlo aj v prostredí výsledkov vyhľadávania, kde hodnota PR spôsobuje pomerne veľké rozdiely v pozíciách web stránok, zobrazených v SERP.