Nárast významu Pagerank hodnotenia

Po predchádzajúcich aktualizáciách hodnôt pagerank, tzv. pagerank update sa zvýšil význam tejto formy hodnotenia web stránok pre ich pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. Pomerne veľká časť internetových katalógov zaznamenáva pokles PR a táto zmena sa následne prenáša spätné odkazy, nakoľko sa im znižuje kvalita, čo má ďalej negatívny vplyv aj na web stránky, na ktoré katalóg odkazuje.

V rámci predchádzajúcich zmien došlo aj k prísnejšiemu posudzovaniu kvality web stránok a aj k prísnejšiemu hodnoteniu web stránok ukazovateľom pagerank. Aktuálne je výrazne obtiažnejšie dosiahnúť lepšie hodnotenie ako PR2, bez vynaloženia finančných prostriedkov. K nárastu významu PR došlo aj v prostredí výsledkov vyhľadávania, kde hodnota PR spôsobuje pomerne veľké rozdiely v pozíciách web stránok, zobrazených v SERP. 

Do akých katalógov registrovať webovú prezentáciu ?

Pred začiatkom registrácie webovej prezentácie do internetových katalógov sa otvára otázka, do ktorých katalógov je výhodné web zapísať. Majitelia web stránok sa často rozhodujú medzi zápisom do katalógov s vyšším alebo aj s nižším hodnotením pagerank, do všeobecne zameraných alebo aj do tématicky zameraných katalógov, do seo-pozitívnych alebo aj do seo-neutrálnych katalógov. Registráciu webov sa všeobecne odporúča vykonať do všetkých katalógov, ktoré majú hodnotenie minimálne PR1.

Pokiaľ je registrácia do všetkých katalógov pre užívateľa časovo náročná, je výhodné zaregistrovať web do:
1. Katalógov web stránok s vyšším PR (PR3 a viac)
2. Do kvalitných katalógov eshopov (pokiaľ majiteľ registruje internetový obchod)
3. Do iných tématicky zameraných katalógov (PR2 a viac)

Vývoj hodnotení internetových katalógov

Popri znižovaní počtu kvalitných katalógov web stránok na internete, dochádza aj k znižovaniu hodnotení online katalógov internetovými vyhľadávačmi  Na väčšine katalógov, v prípade ktorých došlo k zmene hodnoty pagerank, sa táto zmena prejavila negatívne. Nárast hodnotenia internetovými vyhľadávačmi zaznamenaáva  len minimum Slovenských alebo Českých online katalógov.

Negatívny vplyv na celkovú optimalizáciu web stránok, má aj pridávanie atribútu rel="nofollow" do niektorých katalógov, ktorých odkazy následne nedodávajú  požadovaným webom SEO efekt.

SEO Nástroj - Online SEO analýza

V oblasti SEO nástrojov sa v uplynulých týždňoch v online marketingových fórach často píše o nástroji SEO Analysis Tool, ktorý analyzuje optimalizáciu web stránky pre internetové vyhľadávače. SEO nástroj umožňuje analýzu špecifickej web stránky a prípadné zadanie kľúčového slova.


Výhodou aplikácie sú kvalitné výsledky SEO analýzy a jej funkčnosť bez nutnosti registrácie. Po vykonaní analýzy je možné napísať odozvu, resp. hodnotenie relevancie zobrazených výsledkov.

SERP - Search engine result position

V posledných týždňoch sa v rámci SEO nástrojov v prostredí internetu, zviditeľnila aplikácia pre zistenie pozície web stránky v internetových vyhľadávačoch pre relevantné kľúčové slová SERP SEO tool. Aplikácia generuje pozície web stránky pre kľúčové slová vo vyhľadávačoch Yahoo, Google a Bing.

SERP SEO nástroj je hodnotený ako efektívna a najmä jednoduchá online aplikácia, pre potreby získavania informácií v oblasti SEO optimalizácie. Analýza pozícií web stránky vo vyhľadávačoch pre kľúčové slovo je bezplatná, nevyžaduje registráciu a trvá približne od 5 do 30 sekúnd.

Facebook Fans - Ako získať fanúšikov na facebook stránku

Podnikové profily prevádzkované v prostredí sociálnych sietí, sa stávajú čoraz silnejším nástrojom online marketingu, vzhľadom na ich nesporný marketingový potenciál. Najvyužívanejšou sociálnou sieťou na základe auditu úspešnosti web stránok alexa.com, v strednej Európe je facebook. Podnikové profily, komunity, fanúšikovské stránky, resp. ich marketingová podpora sa stala predmetom obchodnej činnosti. Vytvorenie profilovej stránky si vyžaduje základnú znalosť práce s internetom a elektronickou poštou a podobne ako prevádzka profilu je poskytovanie tejto služby bezplatné. 

Podniky majú v mnohých prípadoch najmä krátko po založení profilu problém získať základný počet fanúšikov, ktorý by vytváral dojem záujmu verejnosti o profil, resp. podnet pre odoberanie jeho obsahu ďalšími úživateľmi sociálnej siete. Jedným z faktorov úspešného prevádzkovania profilu na sociálnej sieti je teda obstaranie základného počtu fanúšikov, vytvárajúceho dojem dôveryhodnosti profilu a tým aj obchodnej značky, príp. produktu.

Ako získať fanúšikov, resp. like prevádzkovaných facebook stránok:
  • Využitie aplikácie pre bezplatné získavanie fanúšikov facebook stránok, založenej na systéme vzájomnej podpory profilových stránok, formou kreditov. Registráciou získa uživateľ 20 kreditov, kredit je možné získať podporou vyobrazených profilov.
  • Oslovenie priateľov s požiadavkou o rozšírenie základne fanúšikov profilu. 
  •  

Pagerank Update - 27. Júna 2011

V pondelok 27. Júna prebehol ďalší pagerank update resp. aktualizácia jeho hodnôt. Na základe aktuálnych hodnôt je v rámci svetových webov pravdepodobne najvýraznejšou zmenou pokles PR katalógu Yahoo, z hodnoty 8 na hodnotu 7.

Z domácich webov zaznamenali pokles hodnotenia PR Zoznam a Azet. K vylepšeniu hodnotenia došlo v prípade katalógu Surf, ktorý mal ešte začiatkom minulého roka hodnotenie PR 3.
Aktuálna hodnota jeho PR je 6.