SEO Nástroj - Online SEO analýza

V oblasti SEO nástrojov sa v uplynulých týždňoch v online marketingových fórach často píše o nástroji SEO Analysis Tool, ktorý analyzuje optimalizáciu web stránky pre internetové vyhľadávače. SEO nástroj umožňuje analýzu špecifickej web stránky a prípadné zadanie kľúčového slova.


Výhodou aplikácie sú kvalitné výsledky SEO analýzy a jej funkčnosť bez nutnosti registrácie. Po vykonaní analýzy je možné napísať odozvu, resp. hodnotenie relevancie zobrazených výsledkov.