Vývoj hodnotení internetových katalógov

Popri znižovaní počtu kvalitných katalógov web stránok na internete, dochádza aj k znižovaniu hodnotení online katalógov internetovými vyhľadávačmi  Na väčšine katalógov, v prípade ktorých došlo k zmene hodnoty pagerank, sa táto zmena prejavila negatívne. Nárast hodnotenia internetovými vyhľadávačmi zaznamenaáva  len minimum Slovenských alebo Českých online katalógov.

Negatívny vplyv na celkovú optimalizáciu web stránok, má aj pridávanie atribútu rel="nofollow" do niektorých katalógov, ktorých odkazy následne nedodávajú  požadovaným webom SEO efekt.